idris-gunaydin-1
8553212
6726309
yon sinav-sorulari
yon sinav-sonuclari
e-sınav
   
.
.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİREKSİYON SINAVI VİDEOSU
MUTLAKA İZLEYİN
   
.
Duyuru.:
OTOMATİK VİTES YENİ CLIO ICON- MANUEL VİTES YENİ CLIO JOY ile yeni yılda ehliyet sahibi olmanın avantaj ve ayrıcalığını yaşayın. .e-SINAV uygulaması, Stajer sürücülük ile ilgili merak ettikleriniz, yeni ehliyet fiyatları, yeni ehliyet uygulama sınavı ile ilgili merak ettikleriniz burada... Kaliteli eğitim için İdris Günaydın Sürücü Kursu...(212)855 32 12

 

Trafik Adabı , Trafik Adabı ile ilgili çıkan ve çıkabilecek sorular ve cevapları, Trafik Adabı soruları, Trafik Psikolojisi

1 - "Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir."
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mizaç
B) Beden dili
C) Trafik adabı
D) Konuşma üslubu

  


2 - Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

3 - Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A) Öfke
B) Sabır
C) İnatlaşma
D)Aşırı tepki

4 - Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A) Korkutmak veya şaşırtmak
B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

5 -
• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A) Ülke ekonomisini
B) Kasko sigortasının önemini
C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D)Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini


6 -
I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

7 -
I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A)Yalnız I
B) I ve II

C) II ve III
D) I, II ve III

8 - Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B)Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C)Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
D)Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları

9 - Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Aşırı hızdan kaçınmak
B) Korkutmak veya şaşırtmak
C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek.

10- Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin yada sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmasıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması,
B) Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi,
C) Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi,
D) Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi.

11- Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A) İnatlaşmaya
B) Yardımlaşmaya
C) Nezaket ve Saygıya

D) Konuşma Üslubuna

12- Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hali, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A) Sabır
B) Öfke
C) İnatlaşma
D) Aşırı Tepki

13- Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engel oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A) Bencil
B) Sorumsuz
C) Görgü seviyesi düşük
D) Empati düzeyi yüksek

14- Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A) İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

15- Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikiside doğru
D) Her ikisi de yanlış

 

.
insan-kaynaklari
Ozel_Direksiyon_Dersleri
DERS VİDEOLARI
   
 
   
Dikkat Dağınıklığı ve Olabilecekler
MUTLAKA İZLEYİN !!
   
Hızlara Göre Çarpışma Etkisi
MUTLAKA İZLEYİN !!
 
 
.


Ehliyet Sınavı Soruları Ehliyet Sınavı Sonuçları